W dniu 29 listopada 2021r. o godz. 14.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Krośnice odbyło się VII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział 3 członków Komitetu, przedstawiciel Rady Sołeckiej Kuźnicy Czeszyckiej oraz Wójt Gminy Krośnice i Kierownik Referatu Funduszy Europejskich. Celem spotkania było dokonanie oceny stopnia realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wraz z Wójtem Gminy Krośnice przeanalizowali również, które przedsięwzięcia ujęte w Programie są zaplanowane do realizacji jeszcze w 2021r i w kolejnych latach. Podczas posiedzenia omówiono również koncepcję przebudowy Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Podczas posiedzenia żaden z członków Komitetu Rewitalizacji nie wniósł uwag i wniosków dotyczących m.in. zmiany lub dodania nowych przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 Beztytuu

na stron gminy 001

Prezentacja podsumowująca zrealizowanie projektu pn.: „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krośnice” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pobierz...

W dniu 26 października 2016r. o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Krośnice odbyło się spotkanie warsztatowe z interesariuszami i mieszkańcami obszaru rewitalizacji.

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Krośnice, uwzględniającym szeroką partycypację społeczną, przyjmujemy propozycje projektów do realizacji na obszarze rewitalizacji, jakie można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza projektów.


Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020